Translate

EN RO

termsOfUseHeader
Termeni și condiții generale de utilizare pentru

THE LITTLE GYM® EUROPE 

Termenii și condițiile generale se aplică pentru utilizarea tuturor părților site-urilor web www.thelittlegym.eu și www.thelittlegymfranchise.eu (denumite în continuare „Site-ul” sau „acest Site” sau „Site-ul nostru”) create de The LifeSkills Company S.A. (denumită în continuare „The Little Gym® Europe” sau „TLGE” sau „noi”), Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Bruxelles.


Accesarea și utilizarea Site-ului de către dumneavoastră sunt supuse acestor Termeni și condiții generale, oricăror altor clauze prevăzute pe Site și tuturor legilor aplicabile. Faptul că accesați și navigați pe site înseamnă că acceptați acești Termeni și condiții generale, fără niciun fel de limitări sau condiții. Dacă nu sunteți de acord, trebuie să încetați utilizarea Site-ului.


Nu putem fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune sau prejudicii cauzate de utilizarea Site-ului (cum ar fi omisiunile sau declarațiile false). La fel ca în cazul oricăror informații de pe internet, nu oferim garanții pentru niciun fel de informații, servicii sau mărfuri puse la dispoziție pe Site sau prin intermediul acestuia.
 

Orientări generale


Informațiile oferite pe Site sau accesibile prin intermediul acestuia pot fi inexacte sau incomplete. Deși încercăm să facem astfel încât Site-ul nostru să conțină informații exacte, nu garantăm și nu răspundem de acuratețea sau de fiabilitatea niciunei informații și a niciunui conținut existent pe Site, distribuit sau accesat prin intermediul acestuia. Prin prezenta luați la cunoștință că vă asumați riscul de a avea încredere în orice informații sau conținut disponibil pe site.

 
Este interzisă publicarea sau distribuirea oricărui material ilegal, de amenințare, denigrator, defăimător, obscen, calomniator, instigator, pornografic sau profanator, sau a oricărui material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat drept infracțiune, ar putea da naștere unei răspunderi civile sau ar putea încălca orice lege în vreun alt mod. Vom coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii și ne vom supune oricărei hotărâri judecătorești prin care ni se solicită sau ni se impune să dezvăluim identitatea oricărei persoane care publică astfel de informații sau materiale. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere sau obligație ce decurge din postările, distribuirea, informațiile sau conținutul de pe Site, sau din orice eroare, defăimare, denigrare, calomnie, omisiune, neadevăr, obscenitate, pornografie, blasfemie sau inexactitate conținute în oricare astfel de postări, distribuiri, informații sau conținut de pe Site.
 

Daune și prejudicii


Nu putem fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe, accidentale, subsidiare, indirecte sau punitive, care includ fără a se limita la erori, omisiuni, erori de redactare, întârzieri în transmisie, greșeli, întreruperi, ștergere de fișiere și întârzieri de funcționare, încrederea în sau utilizarea de către dumneavoastră a oricăror informații, servicii sau mărfuri puse la dispoziție pe sau prin intermediul Site-ului, sau orice defecțiune de funcționare cauzată de sau care decurge din utilizarea sau accesarea oricărui conținut sau a oricăror informații disponibile pe Site, accesarea conținutului oricărui site, sau a unor site-uri web care conțin hyperlink-uri către Site, chiar dacă acestea apar din neglijența noastră și/sau am fost informați de posibilitatea apariției unor astfel de daune. Limitarea răspunderii prevăzută mai sus nu vi se va aplica în cazul în care legislația aplicabilă nu permite astfel de limitări.

 

Despăgubiri


Sunteți de acord să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere pe noi, companiile afiliate nouă, pe angajații, directorii, funcționarii, agenții noștri, furnizorii noștri de materiale sau de comunicări și pe furnizorii noștri de servicii de internet pentru oricare și toate compensațiile privind pierderile, obligațiile, creanțele, cheltuielile și daunele – incluzând onorariile avocaților, dar fără a se limita la acestea – care decurg din orice creanță, acțiune sau solicitare în urma sau în legătură cu publicarea, distribuirea, postarea, difuzarea, sau altui tip de comunicare către sau pe Site.


Utilizarea materialelor și a comunicărilor


Orice comunicare sau material pe care le transmiteți către Site prin poștă electronică sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemănătoare, sunt și vor fi tratate ca neconfidențiale și ca neavând caracter exclusiv. Tot ceea ce transmiteți sau postați devine proprietatea noastră sau a afiliaților noștri și poate fi folosit în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducere, prezentare de informații, distribuire, publicare, difuzare și postare. În plus, suntem liberi să folosim orice idei, concepte, know-how sau tehnici cuprinse în oricare dintre comunicările pe care le trimiteți către Site, în orice scop, inclusiv, dar fără a ne limita la dezvoltarea, producția și promovarea de produse care utilizează astfel de informații, în afara cazului în care politica noastră de confidențialitate prevede altfel. add link to Privacy Policy


În consecință, dumneavoastră acordați TLGE în mod explicit permisiunea de a reproduce materialele pe care le-ați distribuit către Site și prin urmare permisiunea de a le face publice pe internet, în întreaga lume și fără limită de timp, fără a putea să solicitați în schimb niciun fel de recompensă financiară sau de alt fel. 


Sunteți pe deplin responsabil pentru materialele publicate și pentru consecințele diseminării lor pe Site. Garantați că dețineți toate drepturile și/sau autorizațiile necesare pentru publicarea pe Site conform celor descrise mai sus. Veți proteja TLGE împotriva oricăror plângeri, pretenții sau acțiuni ale terților sau ale oricărei autorități de monitorizare cu privire la acestea. TLGE nu efectuează niciun fel de verificări prealabile ale materialelor distribuite pe Site. Totuși, atunci când este vorba despre materiale ilegale sau despre care se poate considera în mod rezonabil că reprezintă o încălcare a drepturilor unor terți, TLGE își rezervă dreptul de a nu le disemina sau de a le elimina de pe Site, fără notificarea în prealabil a dumneavoastră, cel care a publicat materialele.


Politica de securitate


Niciun e-mail transmis pe internet și nicio metodă de stocare a datelor nu este 100% sigură. Din această cauză, nu vă putem garanta securitatea absolută a datelor cu caracter personal și/sau a informațiilor pe care le furnizați către TLGE, nici în timpul transmisiei și nici pe durata stocării acestora.

 

Drepturi de proprietate și mărci


Toate brandurile, drepturile de autor, brevetele, drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi de proprietate care se aplică Site-ului vor rămâne în orice moment în proprietatea TLGE. Site-ul reprezintă o operă protejată de drepturile de autor, împreună cu bazele de date ale căror drepturi de autor și de producător sunt deținute de TLGE. Textele, formatul, ilustrațiile, imaginile, videoclipurile, grafica și alte componente ale Site-ului sunt protejate de dreptul de autor. Copierea, adaptarea, modificarea, traducerea, reorganizarea, publicarea sau orice alt fel de utilizare parțială sau totală a Site-ului, sub orice formă sau pe orice fel de suport, fie electronic, mecanic sau de alt tip, sunt strict interzise fără acordul scris al TLGE, obținut în prealabil. Materialele din baza de date sunt protejate de dreptul legal care îndreptățește producătorul să interzică recuperarea sau reutilizarea parțială sau totală a acestora. Încălcarea acestor drepturi poate duce la un proces civil sau la urmărire penală. 


Denumirile, siglele și alte însemne folosite pe Site reprezintă branduri și mărci comerciale protejate legal. Utilizarea acestora sau a altor însemne similare este strict interzisă fără acordul scris prealabil al TLGE.

 

Hyperlinkuri


Site-ul poate include linkuri către site-uri web care nu sunt administrate de către noi sau care nu au legătură noi. Hyperlinkurile sunt un serviciu furnizat pentru dumneavoastră și nu sunt sponsorizate de Site sau afiliate cu acesta sau cu noi. Nu am verificat niciunul dintre hyperlinkurile către care se face trimitere pe Site sau care fac trimitere la acesta și nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul altor site-uri web. În cazul în care accesați linkurile o faceți pe propriul dumneavoastră risc, noi nu oferim niciun fel de observații sau garanții privind conținutul, caracterul complet sau acuratețea acestor linkuri sau privind site-urile care conțin hyperlinkuri către Site. În plus, nu avizăm implicit site-urile web ale terților care conțin hyperlinkuri către Site.

 

Politici și proceduri


Fiecare dintre unitățile The Little Gym® este o franciză deținută și administrată în mod independent. Astfel, fiecare dintre francizele The Little Gym® a adoptat propriile politici și proceduri în conformitate cu activitățile sale comerciale. Acestea includ, printre altele, și rambursările individuale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să apelați la franciza individuală respectivă.

 

Informații cu privire la terți


Acest Site poate conține linkuri către terți sau informații produse de terți, inclusiv informații obținute de la sau furnizate de analiști ai industriei sau ai pieței. Publicațiile de specialitate menționează în general faptul că informațiile pe care le conțin au fost obținute din surse considerate drept credibile, însă nu se garantează corectitudinea și caracterul complet al acestora. În plus, estimările și previziunile făcute de către terți nu au fost în niciun fel verificate de către TLGE, iar TLGE nu aprobă și nu are observații de niciun fel privind aceste informații.

 

Garanții


Informațiile și materialele de referință de pe Site sunt prezentate doar cu scopul de informare personală a cititorului. Prin accesare și interacțiunea cu Site-ul vă exprimați acordul să ne exonerați de răspundere pe noi și afiliații noștri cu privire la conținut. Nu oferim niciun fel de observații sau garanții cu privire la caracterul complet sau acuratețea conținutului, a informațiilor sau a altor materiale disponibile pe Site. Nu ne propunem să verificăm acuratețea informațiilor sau a altor materiale disponibile pe Site. Luarea măsurilor necesare de verificare a acestor informații vă revine dumneavoastră. Nu putem fi trași la răspundere pentru erori de redactare, erori de formă sau pentru informații false, omisiuni, inexactități tehnice sau alte erori prezente pe Site.


Produsele și serviciile noastre sunt garantate doar în baza clauzelor unui acord scris încheiat între noi și cumpărător, după caz.


Cu excepția garanției oferite în astfel de acorduri scrise, prin prezenta ne declinăm răspunderea pentru orice fel de garanții sau condiții cu privire la produse sau servicii, inclusiv pentru garanțiile și condițiile implicite privind comercializarea, conformitatea cu un anumit scop, proprietatea și contrafacerea acestora.


Materialele, serviciile și informațiile de pe site sunt furnizate ca atare, fără niciun fel de observații sau garanții, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile și condițiile privind comercializarea, conformitatea cu un anumit scop, proprietatea și contrafacerea acestora.

  

Diverse


Termenii și condițiile generale prezentate pe Site sunt reglementate de dreptul belgian și se interpretează în conformitate cu acesta, fără a aduce atingere prevederilor sale privind conflictul de legi. Instanțele din Bruxelles vor avea competență unică privind litigiile care decurg din utilizarea Site-ului.


În cazul în care oricare parte a Termenilor și condițiilor generale va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea parte va fi considerată drept disociabilă și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Ne rezervăm dreptul de a înlocui sau de a modifica prevederile respective cu alte prevederi, la propria noastră discreție.


Amânarea sau neexercitarea unui drept care rezultă din Termenii și condițiile generale nu va fi interpretată drept renunțare la acestea. Neexercitarea unui drept ce rezultă din Termenii și condițiile generale sau exercitarea lui parțială nu este în opoziție cu exercitarea ulterioară a acestuia sau a oricărui altul.


Termenii și condițiile generale cuprind tot ceea ce considerăm și am convenit cu privire la Site și la toate materialele, comunicările, distribuirile sau postările legate de acesta. 


Ne rezervăm dreptul să revizuim Termenii și condițiile generale în orice moment prin actualizarea acestei postări. Atunci când vom face acest lucru, vom actualiza data modificărilor de la finalul acestei pagini. Din punct de vedere legal toate aceste revizuiri sunt obligatorii, iar dumneavoastră trebuie să urmăriți periodic Termenii și condițiile generale pentru a fi la curent cu ultima versiune.
Acest document a fost actualizat ultima dată la 26 februarie 2016.